Ova godina demonstrirala je mnogo  problema. Iz različitih razloga studenti često nisu aktivni na časovima, a zbog poslovnih obaveza jedan broj bio je primoran da napušta onlajn nastavu. Naravno, ovo podriva ozbiljnost i etiku univerziteta…

Andi Kokhaj

U proljeće 2020. godine, kada je krenuo lockdown, sva pažnja bila je usmjerena na online platforme, kao jedino rješenje za sve nivoe obrazovanja.

Kao i  na svakom početku, primjena online platformi u obrazovne svrhe, imala je mnogo prepreka. Nedostajala je infrastruktura (kompjuteri, laptopovi, tableti ili mobilni telefoni). Određena područja nisu imala internet. Nedostajalo je iskustvo u ovakvim aktivnostima. Nedostajale su obuke i kvalifikacije za pravilno korišćenje platformi, kao i finansije da se obezbjede neke od pomenutih potreba itd.

Bilo je slučajeva da su se čak i kvalifikovani stručnjaci u odgovarajućim oblastima na početku pandemije suočavali sa poteškoćama zbog nedostatka vještina za rad na kompjuteru.

Pojedine obuke doprinijele su prevazilaženju nekih od prepreka sa početka  pandemije. Veći dio predavanja i seminara organizovan je putem online platformi. Sredinom proljeća vlasti su smatrale da mjere treba ublažiti i to je omogućilo da učionice budu otvorene za nastavu. Takođe, u periodu od jula do oktobra 2020. godine, svi ispiti su održani u amfiteatrima uz mjere bezbjednosti, što je omogućilo da se većina ispita ne polaže online.

Odlučeno je da nova akademska godine na univerzitetima ipak počne online. Univerziteti su odabrali nekoliko platformi, u zavisnosti od njihovih profesionalnih profila i interesovanja. Ova akademska godina započela je sasvim drugačije od načina kako je situacija tretirana na početku pandemije. Neophodna je obuka za sve korisnike platformi i usavršavanje za ovu vrste komunikacije.

Uprkos poboljšanjima, ova godina demonstrirala je mnogo  problema. Iz različitih razloga studenti često nisu aktivni na časovima, a zbog poslovnih obaveza jedan broj bio je primoran da napušta onlajn nastavu. Naravno, ovo podriva ozbiljnost i etiku univerziteta. U drugim slučajevima, problemi sa internetom tokom predavanja prekidali bi komunikaciju sa  studentima. Isti problemi sa internetom i strujom dešavaju se i akademskom osoblju što ozbiljno narušava kvalitet i produktivnost online komunikacije.

Uzimajući u obzir da pandemija takođe utiče na učenike emocionalno (ne treba zaboraviti i ekonomsku dimenziju njihovih porodica), pažljiva komunikacija sa svakim studentom, motivacija, detaljno objašnjenje svake situacije i problema i pronalaženje načina i prostora za prenošenje pozitivne energije – treba da budu prioritet akademskog osoblja.

Nije da nije bilo problema i rezervi, ali ipak svi su morali da prihvate da je tokom pandemije internet nastava jedino rješenje i najbolja moguća prilika za komunikaciju u obrazovnom sistemu.

 

Andrea Kokhaj je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tirani; autor je mnogih naučnih radova i desetina naučnih članaka o ekonomskim pitanjima zemlje.