Sigurni smo da će regionalna kampanja osnažiti sve naše aktivnosti, unaprijediti znanja i iskustva našeg tima povećati interesovanje javnosti na prostoru zemalja Zapadnog Balkana za problematiku aerozagađenja, što je od suštinske važnosti za prevazilaženje postojećih zabrinjavajućih trendova.

Aleksandar Perović

Ekološki pokret ,,Ozon“ osnovan je na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 16. Septembra 2006. godine sa ciljem da utiče na rješavanje problema aerozagađenja u Nikšiću, tada dominantno uzrokovanog radom Željezare.

Nizom aktivnosti, koje su podrazumijevale javna okupljanja, tematske tribine, sastanke sa nadležnim institucijama i vlasnicima fabrike uspjeli smo da utičemo na nabavku sistema za prečišćavanje gasova u fabrici i uklanjanje jedne od dvije elektrolučne peći, zastarjele tehnologije.

Nakon toga, uz sve veću podršku građana počeli smo sa djelovanjem na cijeloj teritoriji Crne Gore, što je naše udruženje učinilo jednim od najprepoznatljivih u oblasti životne sredine.

Naše aktivnosti i projekti imaju značajnu medijsku pažnju, što potvrđuje kvalitet i bavljenje aktuelnim temama.

Veoma smo ponosni na naše edukativne programe Škola ekološkog aktivizma, Škola humane ekologije, Škola urbane ekologije a uspjeli smo razviti i dva programa za stručno usavršavanje nastavnika „Obrazovanje o upravljanju otpadom“, koji je odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje uvršten u Katalog obuka za nastavu i obrazovanje o otpadnim vodama, koji je podrška projektu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici.

Imamo i značajnu regionalnu saradnju kroz mrežu Arhus centara Jugoistočne Evrope, gdje je fokus na širenju i razmjeni informacija iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Učešće u regionalnoj kampanji ,,Ujedinjeni Balkan za čist vazduh“ ima veliki značaj za našu organizaciju, naročito jer je ideja uticaj na rješavanje jednog od najoizbiljnijih ekoloških problema, koji se dodatno usložnjava tokom aktuelne zdravstvene krize izazvane virusom Covid 19.

U okviru našeg programa za građanski monitoring Ekoskop, kontinuirano analiziramo podatke prikupljene Državnom mrežom za praćenje kvaliteta vazduha i stalnom medijskom kampanjom utičemo na interesovanje javnosti. Tokom sezone grijanja 2019/2020. razvili smo posebnu metodologiju koja stavlja fokus na aerozagađenje uzrokovano korišćenjem čvrstih goriva i pokrenuli kampanju koja za cilj ima prelazak na ekološki prihvatljive izvore grijanja.

Sigurni smo da će regionalna kampanja osnažiti sve naše aktivnosti, unaprijediti znanja i iskustva našeg tima, povećati interesovanje javnosti na prostoru zemalja Zapadnog Balkana za problematiku aerozagađenja, što je od suštinske važnosti za prevazilaženje postojećih zabrinjavajućih trendova.

Očekujemo da regionalna kampanja utiče i na donosioce odluka,  naročito u dijelu prepoznavanja prioritetnosti problematike i regionalne saradnje u toj oblasti.

Nadamo se da ćemo kvalitetno uspjeti ispuniti postavljene ciljeve i na taj način opravdati povjerenje dobijeno učešćem u regionalnoj kampanji.

 

Aleksandar Perović,  jedan od osnivača Ekološkog pokreta ,,OZON;  od septembra 2008. godine profesionalno angažovan na poziciji direktora Udruženja. Posvećen uključivanju javnosti u procese donošenja odluka u oblasti životne sredine.