U zemljama u razvoju, poput zemalja Zapadnog Balkana, preduzetnici koji na tržište donose inovacije daju ključni doprinos procesu ekonomskog napretka.

 Adelina Hasani

Inovativno preduzetništvo igra ogromnu ulogu u održivom razvoju privrede. Kada je stopa nezaposlenosti visoka i ekonomija stagnira, preduzetništvo može pomoći privredi i smanjiti procenat nezaposlenosti kroz razvoj inovativnih proizvoda. Stoga u zemljama u razvoju, poput zemalja Zapadnog Balkana, preduzetnici koji na tržište donose inovacije daju ključni doprinos procesu ekonomskog napretka.

Privreda Kosova je i dalje u velikoj mjeri zavisna od priliva doznaka i aktivnosti donatora, a pandemija Covida-19 teško je pogodila ekonomiju u našoj zemlji. Prema podacima ASK-a, od početka pandemije stopa zaposlenosti je pala sa 29,1% na 24,1%, a stopa nezaposlenosti je porasla sa 25% na 27,2%. Prema studiji Instituta GAP, u prvih sedam mjeseci pandemije Covida-19 registrovano je 198.000 osoba koje traže posao, a većina njih pripada starosnoj grupi od 25 do 39 godina.

Dok su visoka stopa  nezaposlenosti i posljedice pandemije Covida-19 izazvali tešku ekonomsku krizu, inovativno preduzetništvo može biti podsticaj za povećanje procenta zaposlenosti i ekonomsko osnaživanje, posebno među mladima. Na Kosovu postoji nekoliko primjera inovativnih preduzeća koja su uspjela da postanu dio biznis sektora. Jedinstven primjer inovativnog preduzetništva je “SPECTRA” iz Prizrena – inovativna, multidisciplinarna kompanija koja posluje u oblastima održive arhitekture, informacionih tehnologija, cirkularne ekonomije i obrazovanja, koju su tokom pandemije osnovale dvije mlade žene, Premisa Arapi i Primesa Arapi.

Premisa i Primesa su dvije sestre koje su završile studije u inostranstvu i vratile se na Kosovo sa idejom da otvore biznis koji je inovativan, ali i fokusiran na zaštitu životne sredine. Kroz pružanje svojih usluga podižu svijest među potrošačima o tome kako treba zaštititi okolinu. Početna ideja SPECTRE bila je izgradnja nacionalne osnove za održivi razvoj, digitalizaciju svakodnevne prakse i ekološki prihvatljivu proizvodnju. Kroz područje održive arhitekture, SPECTRA nudi usluge za zelenu arhitekturu / ekološki dizajn, proračun energetske efikasnosti u postojećim i planiranim zgradama, a svi proizvodni materijali koji se nude klijentima mogu se reciklirati.

U međuvremenu je SPECTRA pokernula obrazovne kurseve u oblasti poslovnog i karijernog savjetovanja i planiranja. Uspjele su oko sebe okupiti mnoge profesionalce iz različitih oblasti instaliranjem novog oblika poslovanja koji nudi više usluga istovremeno, doprinosi održivijem ekonomskom razvoju i promoviše efikasna rješenja za uštedu energije. Ovaj primjer pokazuje kako se posao sa nekim inovativnim idejama može pojaviti kao alternativa na tržištu rada.

Pored mnogih problema sa kojima se suočavaju preduzeća na Kosovu – posebno tokom perioda pandemije – inovativno preduzetništvo igra važnu ulogu u razvoju privrede zemlje. To takođe može biti važan korak u sprječavanju mladih i obrazovanih ljudi da napuste zemlju, stvarajući inovativne prostore za bavljenje svojom profesijom, i veoma je važno izgraditi održive institucionalne politike koje podržavaju inovativne ideje.

 

Adelina Hasani je aktivistkinja za ljudska prava i stručnjak za rodna pitanja