Rijeke su poput krvnih žila koje teku ljudskim tijelom. Zamislite probleme koje ljudsko tijelo može imati ako se blokira jedna od krvnih žila, isto se događa i s rijekom kada se u njoj grade hidroelektrane. Zamislite da je krv koja teče kroz vene zagađena kao i naše rijeke. Zamislite da nagrizamo naše krvne sudove kao što nemilosrdno uništavamo naša riječna korita.

Kao što krv nosi kiseonik kroz naša tijela, tako i rijeke snabdijevaju kiseonikom našu okolinu. Bez rijeka nema života. Uzimajući vodu iz naših rijeka za hidroelektrane, uzimamo kiseonik našoj djeci, jer isušivanje rijeke ne utiče samo na njeno korito, već direktno utiče i na okolnu floru i faunu. Čak i živa bića koja su kilometrima udaljena, biće pogođena kada rijeke presuše.

Zato, stanovnici Brezovice koji se protive izgradnji hidroenergetskog plana na njihovoj rijeci, stanovnici Biti koji se protive odvođenju vode iz rijeke koja im omogućava opstanak, aktivisti u Dečanima koji su evidentirali zakonska kršenja hidroelektrane na njihovoj rijeci, građani Peći koji su masovno protestovali protiv izgradnje hidroelektrana u  pećkoj oblasti, aktivisti Bunarfesta koji se protive izgradnji hidroelektrana u okolini Prizrena, udruženje Gjethi iz Kačanika koje se godinama bori za Lepenac – to su heroji našeg vremena, koji štite budućnost naše djece boreći se za vodu naših rijeka.

Postoji potpuni nedostatak transparentnosti prilikom izgradnje hidroelektrana. Lokalno stanovništvo shvati da se hidroelektrana gradi tek kada ugledaju buldožere kako iskopavaju rijeku, što je razlog da gotovo svaka izgradnja izazove socijalno nezadovoljstvo. U slučaju Biti, javna rasprava održana je u Kačaniku, desetinama kilometara udaljenom od mjesta izgradnje hidroelektrane.

Prema ugovorima između hidroelektrana i nadležnih vlasti, oni mogu koristiti 70% vode za proizvodnju električne energije. Ako uzmemo u obzir da su naše rijeke zagađene otpadnom vodom koja teče direktno u njih, a procjenjujući da će 70% vode biti oduzeto, onda će se naše rijeke pretvoriti u kanalizaciju i ništa više, jer nivo otpadnih voda neće biti smanjen smanjenjem nivoa vode u riječnim slivovima.

Građani Kosova su pokazali da znaju prevazići nacionalne podjele kako bi zaštitili rijeke.  Ono što treba učiniti je pojačati javni pritisak na lokalne i nacionalne političare, kako bi Kosovo slijedilo primjer Crne Gore i Bosne i Hercegovine, da se u potpunosti zaustavi izgradnja  malih hidroelektrana. Ako uporedimo štetu koju ove hidroelektrane nanose prirodi s količinom energije koju generišu, onda nema ekonomske logike koja bi dozvolila njihovu izgradnju.

Pozivam vas sve da potpišete WWF Adria peticiju za zaustavljanje malih hidroelektrana, na donjem linku:

https://losingrivers.com/alb/

Ardian Nrecaj, aktivista za zaštitu životne sredine