Si pjesë e inisiativës ‘Fuqizoni të rinjtë, parandaloni dhunën!’, nxënësit e shkollës së mesme në Tiranë kanë filmuar një video duke nxjerrë në pah vlerat themelore të respektit, empatisë, dhe rëndësisë së reagimit ndaj çdo forme dhune, përfshirë dhunën me bazë gjinore.