Vullnetari nga Biblioteka e Sarajevës që ndihmon Personat e Verbër dhe pjesërisht të Verbër flet për ndjeshmërinë.