Vaksinimi i qytetarëve të Maqedonisë në Ndërtesën e Panaireve të Beogradit.