Drejtori Ekzekutiv i Komitetit të Helsinkit për Maqedoninë e Veriut diskuton aktivitetet aktuale të Komitetit në lidhje me gjendjen në ‘institucionet e mbyllura’, që ka qenë prej vitesh pikë kritike për Maqedoninë e Veriut nga institucionet ndërkombëtare.

Video-ja është pjesë e projektit rajonal të Fondit Europian për Ballkanin dhe Lëvizjes Europiane në Serbi, ‘Kronikat e fqinjësive’