Amir Sužanj, redaktor në Shërbimin Publik të Bosnje dhe Hercegovinës, flet për mënyrën se si qytetarët e Bosnje dhe Hercegovinës e përjetojnë luftën në Ukrainë.