Bashkimi Europian ka ndihmuar në krijimin e sindikatave në disa kompani të shërbimeve komunale në Mal të Zi, si pjesë e një projekti për të forcuar aktivizmin rom – “Të bashkuar mund të bëjmë më shumë”.