Shpella Aramaike ndodhet në anën e majtë të luginës së lumit Kamenica. Gjatësia totale e shpellës është 251 metra, ajo është e pasur me dekorime (stalaktite dhe stalagmite) dhe i përket kategorisë së shpellave të rëndësishme në Maqedoninë e Veriut.