Kjo video nxit lëvizjen ndër-rajonale, bashkëpunimin, dialogun dhe mësimin ndërkulturor të të rinjve.