Video e portalit maqedonas “Vidi Vaka” për rëndësinë e ruajtjes së shëndetit mendor.