Me rastin e Ditës së Europës, në Mitrovicë u organizua një ngjarje që u mundësoi të rinjve të mësojnë më shumë për burimet e ripërtëritshme të energjisë përmes teknologjisë AR.