Sa i rëndësishëm është aktivizmi në komunitetin lokal dhe a mund të jenë qytetarët bartësit e ndryshimeve pozitive. Ne biseduam me Milica Batričević, dhe kjo është historia e saj për aktivizmin.