Romët protestojnë kundër mungesës së raporteve mbi pronën aktuale dhe statusin financiar të zyrtarëve publikë.