Video nga protesta civile në Shqipëri lidhur me deklaratën e Kryeministrit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike.