Video nga protesta e titulluar “Shiko shoku, ka rrugëdalje!” kundër ndërtimit të projektit  “Novi Sad on Water” – Novi Sad-i mbi Ujë – projekt për ndërtimin e disa pallateve mbi lumin Danub, gjë që ngacmoi aktivistët mjedisorë të qytetit.