Video nga protesta e punëtorëve të Tiranës, duke kërkuar më shumë të drejta në vendin e punës