Ben Andoni është një gazetar me një karrierë të gjatë dhe përkthyes, që jep kontributin e tij në pajtimin ndërmjet dy popujve, duke përkthyer shumë shkrimtarë serbë në shqip.