Videoja promovon një program tre-vjeçar që synon përmirësimin e kapacitetit të të rinjve për të kuptuar problemet e qytetarisë aktive, i financuar nga Fondacioni Hainns Seidel.