Mila Carovska, ministre e Arsimit e Maqedonisë së Veriut, flet për nevojën e futjes së proceseve digjitale në arsim për të arritur zhvillim ekonomik në rajon.