Petar Alvirovic, një anëtar i grupit muzikor “Absolutisht Romantik”, flet për eksperiencën e vet personale dhe bashkëpunimin me Djordje Balasevic për regjistrimin e “Si Ngrica e Hershme”, si dhe turneun e përbashkët  “nga Opovo në Bodjani” në fshatrat e Vojvodinës.