Video e Shkollës së Gazetarisë në Novi Sad mbi bazat e regjistrimit dhe redaktimit të përmbajtjes video duke përdorur pajisje elektronike.