Gorjan Jovanovski, eko-aktivist, diskuton mbi rëndësinë e ndërgjegjësimit të publikut për ndotjen e ajrit. Është e rëndësishme që të dhënat të jenë të arritshme, që të bëhen kërkime shtesë dhe që të bashkohen sa më shumë organizata dhe individë në luftën për ajër të pastër.  ‘Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër’ është një fushatë e filluar dhe realizuar nga Fondi Evropian për Ballkanin.