Olivera Djordjievska, mama që rrit e vetme fëmijët e saj, flet rreth krizës së shkaktuar nga koronavirusi e cila ka përkeqësuar rrethat tashmë të ndërlikuara të prindërve të vetëm në Maqedoninë e Veriut.