Video për festivalin muzikor “OFFSET” i cili u mbajt në Shkup nga 1 deri më 4 qershor.