Qytetarë të Nikshiqit Radoje Mijuskovic, Vladan Dragicevic, dhe Ivan Radojicic u rritën me vargjet e Balasevic. Ata flasin për artistin e madh, dhe për hapësirën unike kulturore, e cila është, siç thonë ata, e pathyeshme.