Tema e hulumtuar nga QTD e Podgoricës (Qendra për Tranzicion Demokratik) është një garë politike dhe ideologjike që doli nga parlamenti, sallat e këshillit dhe sfera e mosmarrëveshjeve online në fushën e sulmeve ndaj pronave të kundërshtarëve politikë dhe disidentëve.