Tarik Haveric, profesor në Universitetin e Sarajevës, diskuton ndarjen tradicionale të lejes dhe të drejtës në sistemet politike