Lëvizja Evropiane në Shqipëri trajton temën: A është e mundur të neutralizohet ndikimi i medias në procesin zgjedhor?