Shkolla e gazetarisë e Novi Sadit na tregon për rolin e muzikës në media