Pas më shumë se një viti që kur Kuvendi i Malit të Zi mori mandatin e ri, QTD (Qendra për Tranzicion Demokratik) kujton premtimet e bëra ndaj qytetarëve dhe konkludon se sjellja e papërgjegjshme e partive dhe deputetëve na ka çuar në një situatë ku proceset reformuese janë më të dobëta dhe potenciali për konflikt po rritet.