Mensud Keco, profesor i vizatimit në Shkollën e Mesme të Arteve të Aplikuara në Sarajevë, flet rreth eksperiencës së tij arsimore gjatë pandemisë Covid-19, dhe vështirësive me të cilat përballen profesorët, studentët, prindërit dhe fëmijët.