Një nga mënyrat për zhvillimin e sipërmarrjes sociale është përdorimi i pronave të konfiskuara nga krimi i organizuar; kjo video na jep një shembull.