Administrata e Kryeqytetit të Malit të Zi, përmes thirrjeve të hapura duke ofruar mbështetje të pakthyeshme, ndihmoi sipërmarrësit të zhvillojnë ide të reja biznesi ose të përmirësojnë ato ekzistuese, të gjitha me qëllim të ruajtjes dhe ringjalljes së Stara Varoshit, bërthamës historike të Podgoricës.