Dy të tretat e qytetarëve malazezë i quajnë ngjarjet në Srebrenicë, në vitin 1995 si gjenocid, siç tregohet në studimin e fundit të bërë nga Qendra për Edukimin Civil.