Lëvizja Europiane në Serbi, në bashkëpunim me Qendrën Mediale “Beta”, kanë krijuar lojën sociale “Kultourishka” e cila synon të tregojë në mënyrë interesante rëndësinë e multikulturalizmit tek të rinjtë.