Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), nëpërmjet  Projektit për Integrimin e Romëve, në një dokumentar të shkurtër kujton Holokaustin dhe Gjenocidin ndaj Romëve gjatë Luftës së Dytë Botërore.