Eko Akcija (Eco Action) ka një rol unik si vëzhgues në Bosnjë Hercegovinë, duke pasur parasysh që puna e saj nuk bazohet në kompromisin dhe bashkëpunimin me qeverinë, por te kritika dhe mbështetja e lëvizjeve të rezistencës për të luftuar kundër strukturave me pushtet financiar dhe politik.