Rreth 200 artistë nga Shkupi e kanë luftuar Corona-n me kulturë. Ata kanë organizuar rreth 50 koncerte, pjesë teatrale, performanca, ekspozita në 28 vende në qytet, nën 10 mijë ballkone…