Kristina Mihailovic, Presidente e Shoqatës së Prindërve, flet rreth arsimit gjatë pandemisë nga prespektiva e një mamaje me katër fëmijë, të gjithë nxënës në shkollën fillore dhe të mesme të ulët.