Konferencë e organizuar nga Fondi Europian për Ballkanin dhe Forumi i Politikës së Jashtme në Zagreb me temën e politikave të fundit të BIEPAG me titull “Kthim pas: Përfundimi i procesit të unifikimit të BE-së”.