Si mund ta njohim korrupsionin në menaxhimin e të mirave publike dhe a mundet anëtarësimi i Serbisë në BE të ndihmojë për tu mbrojtur prej tij?   Këto ishin pyetjet që u ngritën në konferencën e organizuar nga Lëvizja Evropiane në Serbi me ndihmën e Fondacionit Friedrich Ebert.