Alma Bubrić, eksperte e shkencave politike, flet për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Bosnje dhe Hercegovinës kur marrin një hua për shtëpi.