Video inserte nga arkivat e emisionit të debatit “Vicinities” në të cilën folëm për temën e ndarjes midis fesë dhe shtetit. Këtu mund ta shikoni të gjithë emisionin: https://www.youtube.com/watch?v=PN6YNsSHIa4