Boro Kontic, gazetar dhe kolumnist, flet për kulturën e dialogut në Bosnje dhe Hercegovinë dhe pamundësinë e tejkalimit të dallimeve për të arritur një kompromis.