Në mësojmë rreth problemeve të komunikimit ndërkulturor në Vojvodinë përmes një përvoje personale në ‘Historia e Aleksës’, një dokumentar i shkurtër i drejtuar nga Brajan Brkovic. Filmi është pjesë e projektit ‘Forumi Ndërkulturor – Të gjitha historitë tona’ nga Qendra për Komunikim Ndërkulturor në Novi Sad, mbështetur nga Fondacioni për një Shoqëri të Hapur.