Prej dy dekadash, Shoqata e Biznesit të Grave Avenue ka ndihmuar për krijimin e kushteve të përshtatshme të punës dhe sigurimin e fondeve për fillimin e një biznesi familjar me qëllim fuqizimin ekonomik të grave.