Në garat me makina në Shqipëri morën pjesë 150 garues nga më shumë se 25 vende.